EnglishPolishRussian

Modernizacja linii kolejowej nr 8

Przedsiębiorstwo EL-IN modernizuje linię kolejową nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom (LCS Warszawa Okęcie). Przebudowa i rozbudowa obejmuje stację Piaseczno od km 21.300 do km 24.950 na terenie woj. mazowieckiego. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja, w tym dostosowanie odcinka do prędkości 160 km/h oraz przebudowa wybranych obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. EL-IN wykona wszystkie roboty ziemno – torowe związane z dostosowaniem istniejącej linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Czachówek Południowy na stacji – Piaseczno km 21.300 – 24.950 do prędkości 160 km/h, m.in. przebudowę układu torów, przebudowę podtorza, wymianę nawierzchni, odwodnienie podtorza. Wykonane zostaną tory nr 1,2,4,6 wraz z wbudowaniem rozjazdów. Inwestycja obejmuje również przebudowę wszystkich przejazdów w poziomie szyn. Wartość wymienionych prac to około 6 milionów złotych netto.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności