EnglishPolishRussian

Linia kolejowa Krzyżanowice-Chałupki

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. realizuje zamówienie na wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 151 na szlaku Krzyżanowice– Chałupki w ramach zadania inwestycyjnego pn.:”Prace na linii E-59 naodcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa)” Prace prowadzone są na torze nr 1 i 2 od km45,073 do km 51,982 na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zadanie realizowane jest w systemie „projekt i budowa”, a całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót, (m.in.: projektu wykonawczego, projektu organizacji ruchu) i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń oraz ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów i instrukcji oraz wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji.

W zakres zadania wchodzi przebudowa nawierzchni kolejowej w torze nr 1 i 2 na szlaku Krzyżanowice-Chałupki, wzmocnienie podtorza, kompleksowa przebudowa nawierzchni 7 przejazdów, rewitalizacja 6 obiektów inżynieryjnych, przebudowa 4 peronów jednokrawędziowych, regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 1 i nr 2, przebudowa oświetlenia na przejeździe kat.A, wymiana 2 rozjazdów wraz z napędami w stacji Chałupki, przebudowa urządzeń srk związana z wymianą nawierzchni, wymiana 5 rozjazdów wraz z napędami w stacji Krzyżanowice, opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej oraz certyfikacja w zakresie podsystemów „infrastruktura” i „sterowanie” nawymieniony wyżej zakres robót.

Inwestycja realizowana będzie do 30 listopada 2017r.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności