EnglishPolishRussian

Leszczyny

Przedsiębiorstwo EL-IN sp. z o.o. realizuje zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn: „Wykonanie przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Leszczyny linii kolejowej nr 149 w ramach zadania inwestycyjnego Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”.

Zadanie realizowane jest w systemie Projektuj i Buduj. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla branży elektroenergetycznej, automatyki i telekomunikacji oraz branży budowle kolejowe wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji oraz pozwoleń jak również dokumentację powykonawczą.

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzą następujące roboty:

 1. Instalacja sygnalizatorów świetlnych i wskaźników wraz z połączeniem do sieci kablowej
 2. Instalacja elektrycznych napędów zwrotnicowych w układzie napędowym wraz z połączeniem do sieci kablowej
 3. Instalacja kontrolerów do sieci kablowej
 4. Instalacja systemu liczników osi jako urządzeń stwierdzenia niezajętości torów i rozjazdów wraz z połączeniem do sieci kablowej
 5. Budowa kanalizacji kablowej podziemnej dla kabli urządzeń automatyki kolejowej wraz z siecią kablową
 6. Instalacja urządzeń samoczynnego hamowania pociągów (SHP)
 7. Przebudowa wewnętrznych urządzeń srk
 8. Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wybudowanych w ramach zadania urządzeń i systemów
 9. Zabudowa nowej nastawni kontenerowej wraz z instalacjami i przyłączami
 10. Rozbiórka nastawni dysponującej Lsz i wykonawczej Lsz1 wraz z demontażem urządzeń wewnętrznych, przeniesieniem niezbędnej infrastruktury z likwidowanych nastawni do nowej nastawni dysponującej kontenerowej min, systemu sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej i likwidacją przyłączy
 11. Zabudowa urządzeń zasilających urządzenia srk (zasilanie z dwóch niezależnych sieci energetycznych prądu przemiennego 3×400/230V i źródła zasilania awaryjnego; agregat prądotwórczy i UPS
 12. Budowa wolnostojącego masztu radiowego
 13. Zabudowa TVU dla stwierdzenia końca pociągu
 14. Zabudowa urządzeń łączności przewodowej
 15. Zabudowa radiotelefonów sieci pociągowej, manewrowej, utrzymania wraz z rejestratorami rozmów
 16. Zabudowa systemu SWDR
 17. Przeniesienie głowic kablowych kabli telekomunikacyjnych wraz z przyłączami do nastawni kontenerowej
 18. Zabudowa kabla SN zasilającego stację transformatorową kontenerową
 19. Zabudowa stacji transformatorowej 20/0,4kV dla zasilania urządzeń srk i elektroenergetycznych zabudowanych w stacji Leszczyny
 20. Zabudowa systemu ogrzewania rozjazdów na stacji Leszczyny w rejonie nastawni wykonawczej „Lsz-1” oraz w rejonie nastawni dysponującej „Lsz”
 21. Zabudowa w rozjazdach urządzeń EOR,
 22. Zabudowa torowych i przytorowych elementów automatyki sterowania urządzeniami EOR
 23. Zabudowa linii zasilających od złącza kablowo-pomiarowego do szafy zasilająco-sterującej
 24. Zabudowa pulpitu sterującego do urządzeń EOR na nowej nastawni kontenerowej Lsz
 25. Przystosowanie urządzeń do włączenia w system monitoringu SMUE
 26. Dostosowanie rozjazdów do montażu grzejników opornikowych
 27. Wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń
 28. Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego w stacji Leszczyny
 29. Zabudowa nowych słupów oświetleniowych wirowanych, strunobetonowych
 30. Zabudowa opraw oświetleniowych,
 31. Zabudowa szaf zasilająco – sterujących
 32. Zabudowa kabli zasilających oraz sterujących
 33. Zabudowa linii zasilających od złącz kablowo – pomiarowych do szaf zasilająco – sterujących urządzeń oświetlenia
 34. Zabudowa sterowania oświetleniem automatycznym i ręcznym
 35. Przeniesienie urządzeń PKP Energetyki zabudowanej na nastawni dysponującej Lsz do nowej nastawni kontenerowej
 36. Certyfikacja urządzeń i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz składników interoperacyjności i podsystemów)

 

Wartość inwestycji to ok.  11 300 000 złotych.

Zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia planowane jest na koniec października 2017 roku.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności