EnglishPolishRussian

Przewierty sterowane i budowa stacji elektroenergetycznej

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o realizuje projekt pt. „Zaprojektowanie i budowa linii kablowej 110kV relacji GPZ Kamień Pomorski – RS Rybice – GPZ Skrobotowo wraz z rozdzielnią sieciową RS Rybice oraz rozbudową GPZ Skrobotowo na potrzeby wyprowadzenia mocy z FW Rybice, FW Starza i FW Karnice II o łącznej mocy 88MW”

W zakresie robót firmy na odcinku linii kablowej 110kV od GPZ Kamień Pomorski do RS Rybice zostaną wykonane dwa przewierty o długościach 911 i 914 metrów metodą horyzontalnego wiercenia kierunkowego HDD. Podwykonawcą realizującym przewierty HDD jest firma  PPI  CHROBOK S.A.

Celem inwestycji jest budowa stacji elektroenergetycznej 110kV RS Rybice wraz linią kablową WN 110kV z kablem światłowodowym relacji GPZ Kamień Pomorski – RS Rybice – GPZ Skrobotowo.

Do wykonania linii kablowej wykorzystany zostanie kabel o przekroju 1000mm2, przy czym odcinek linii od GPZ Kamień Pomorski do RS Rybice – o długości 12,727km ( w tym 18 odcinków kabla + 17  muf), odcinek linii od RS Rybice do GPZ Skrobotowo – o długości 15,513km ( w tym 21 odcinków kabla + 20  muf ) oraz rozdzielnia sieciowa 110/110kV RS Rybice. 

Na trasie kabla do wykonania jest wiele przewiertów sterowanych o łącznej długości ponad 5 km, w tym dwa przewierty pod rzeką Świniec i terenami zalewowymi  o długości ponad 900 m każdy.

Inwestorem jest PGE Klaster Sp. z o.o.

Wykonawcą konsorcjum firm Elektromontaż Wschód Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o.

Regulamin plików cookies i polityka prywatności