Aktualnie w EL-IN

Szlak kolejowy Bełchów-Łowicz Główny

Lipiec 17, 2018
  •  
  •  

 

 

Na zlecenie zamawiającego firmy Colas Rail Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. realizuje zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na szlaku Bełchów – Łowicz Główny w ramach zadania pod nazwą: „Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice”

Rozpoczęcie projektu nastąpiło 14.05.2018, a zakończy się 30.11.2018.

W zakres robót weszły:

  • Przebudowa układu torowego wraz  z odwodnieniem na szlaku Bełchów – Łowicz Główny w km 12,00 – 17,00
  • Przebudowa peronu nr 1 i 2 na P.O. Bobrowniki
  • Rewitalizacja przejazdów kolejowych wraz z dojazdami i oznakowaniem w km 12,511 oraz 15,176
  • Odwodnienie peronów oraz przejazdów drogowych

Wartość projektu to 5 359 000,00 zł netto.