Aktualnie w EL-IN

Modernizacja szlaku Jaworzno Szczakowa – Trzebinia

Lipiec 6, 2018
  •  
  •  

Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. Dział Robót Kolejowych pod kierownictwem Jacka Łyżnia na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z i TRAKCJA PRKiI S.A. modernizuje odcinek szlaku kolejowego Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 1,150 – 0,000 linii nr 134, km 15,810 – 29,110 linii nr 133) w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”

 Wartość kontraktu to ok. 17 mln zł netto, a w zakres robót wchodzą :

Rozbiórka nawierzchni stalowej istniejących rozjazdów, rozbiórka nawierzchni stalowej istniejących torów, roboty ziemne, usunięcie podsypki, wykopy, nasypy, wzmocnienie podłoża, warstwy ochronne – pokrycia ochronne z gruntów mineralnych, chemiczna stabilizacja podłoża, zabudowa nawierzchni stalowej, tory bezstykowe, mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia  , zabudowa nawierzchni, zgrzewanie szyn, balastowanie torów do normatywnej grubości subwarstwy tłuczniem po oczyszczeniu, naprawa ułożonych torów; tory klasyczne, rozjazdy. Roboty regulacyjne złącza,izolowane kozły oporowe, roboty wykończeniowe, roboty odwodnieniowe, roboty budowlane, perony, mała architektura.

Poniżej  reportaż fotograficzny.